Kapituła

W skład Kapituły Nagrody im. Jerzego Turowicza wchodzą:

 • Teresa Bogucka – publicystka i pisarka, wieloletnia redaktorka „Gazety Wyborczej”
 • Tomasz Cyz – muzykolog, krytyk, twórca internetowego „dwutygodnika”, redaktor naczelny „Ruchu Muzycznego”
 • o. Tomasz Dostatni – dominikanin, duszpasterz, publicysta
 • Józefa Hennelowa – publicystka, krytyk literacki i filmowy, wieloletnia redaktorka „Tygodnika Powszechnego”
 • Dominika Kozłowska – filozof, publicystka, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”
 • Marcin Król – historyk idei, pisarz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Jarosław Makowski – filozof, publicysta
 • Wawrzyniec Smoczyński – dziennikarz, publicysta, redaktor tygodnika „Polityka”
 • Adam Szostkiewicz – dziennikarz, publicysta, tłumacz, redaktor tygodnika „Polityka”
 • Marcin Żyła – zastępca redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”
 • Przewodniczącym Kapituły jest Tomasz Fiałkowski – krytyk, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego”